Cordeel

Als ontwikkelaar

Cordeel realiseerde door de jaren heen (het ontstaan van de groep Cordeel gaat al 80 jaar terug) tal van eigen ontwikkelingen binnen verschillende omkaderingen, zowel privé als publiek. Aangezien Cordeel kan bogen op sterke omzetcijfers en bijhorend ook beschikt over een meer dan degelijke solvabiliteit, vormt deze vennootschap een zeer betrouwbare partner bij de uitvoering van ontwikkelingsdossiers. 

Als aannemer

Ontstaan vanuit een schrijnwerkerij groeide de firma Cordeel uit tot één van de grootste algemeen aannemers van België. De firma speelt in op de noden van de markt en is intussen in zo wat alle segmenten thuis: logistieke gebouwen, kantoren, residentiële gebouwen, sport- en schoolinfrastructuur, enz. Dankzij een personeelsbestand met meer dan 1000 gemotiveerde en goedgekwalificeerde medewerkers én eigen productie-afdelingen voor onder andere prefab-beton, staalstructuren en binnen- en buitenschrijnwerk is Cordeel in staat om telkens binnen de vooropgestelde planning en budget een vlekkeloos parcours af te leggen om zo élke opdracht tot een goed einde te brengen. De bedrijfsstructuur - Cordeel is nog steeds een 100% familiebedrijf - laat ook toe dat er zeer krachtig en direct kan gecommuniceerd worden waardoor efficiënt, correct en vlot gewerkt kan worden.

Als onderhoudsfirma

Cordeel Maintenance werd opgericht om tegemoet te komen aan de veelvuldige vraag van onze klanten (zowel in overheidsopdrachten – bijv. DBFMO-projecten – als privé-aanbestedingen) om ook het technisch en gebouwenonderhoud te verzorgen na oplevering van het desbetreffende gebouw. Via een onderhoudscontract, dat vaak over meerdere jaren loopt (soms zelfs tot 30 jaar), stelt Cordeel Maintenance haar diensten ter beschikking. Wij garanderen daarbij het onderhoud van onder andere de volgende zaken:

  • de sanitaire installaties
  • de elektrische voorzieningen
  • de HVAC
  • de brandveiligheid
  • de liften
  • het dak
  • de gevels
  • ramen en deuren
  • wegenis

Vertrekkende van een basis waarin voormelde punten verwerkt zijn, ontwikkelen wij voor elke nieuwe opdracht een op maat gemaakt onderhoudsplan dat ter bespreking en uiteindelijk ook ter goedkeuring aan de klant wordt voorgelegd, rekening houdend met de aard/functie van het gebouw, de looptermijn en het ter beschikking gestelde budget. Cordeel Maintenance is 24/7 bereikbaar, waardoor snelle interventies mogelijk zijn. Bovendien kunnen onze klanten ook via het online platform (Planon software) mogelijke gebreken melden en verder opvolgen.

Meer weten over Cordeel België

Meer weten over Cordeel Group