Wie we zijn

De partners binnen Vita Groep hebben elk in hun eigen discipline(s) ruime ervaring en beschikken over de nodige capaciteit om DBFMO-opdrachten voor sport- en zwembadinfrastructuur op te starten, te optimaliseren en succesvol te exploiteren.

Vita Groep heeft samen al verschillende succesverhalen geschreven (kijk bij projecten). De talrijke (DBFMO-)dossiers voor het bouwen/renoveren van zwembaden en/of sportcomplexen die de jongste jaren werden ingediend, leidden telkens tot een uitnodiging om offerte te maken. Samen vormen wij een sterk team dat door haar expertise en eerdere samenwerkingen een absolute meerwaarde kan betekenen doorheen het ganse traject om zo tot een mooi eindresultaat te komen voor álle deelaspecten binnen een opdracht.