Projecten

Vita Scheldebad

Het oude Scheldebad in Temse was na 40 jaar dienst te hebben gedaan aan vervanging toe. Op dezelfde locatie baat Vita nu een splinternieuw zwembad uit. 

Het compacte, doelmatige programma van eisen en de prachtige en dankbare locatie in het lommerrijke Scheldepark inspireerden ons om de opdracht ruimer te interpreteren dan enkel het realiseren van een voor Temse optimaal bad. Het realiseren en exploiteren van het Scheldebad bood de mogelijkheid om het Scheldepark te revitaliseren en een sportieve en recreatieve impuls te geven aan het park en de gemeente Temse als geheel. 

Van Engelse kasteeltuin tot stadspark

In het ontwerp voor het nieuwe Scheldebad zijn zowel de historie van de locatie als de landschappelijke kwaliteiten en eigenschappen van het Scheldepark een belangrijk uitgangspunt geweest. Door hiervan gebruik te maken en op een hedendaagse wijze aansluiting te zoeken bij de architecturale middelen die horen bij de Engelse landschapsstijl ontstaat een positieve wisselwerking tussen het park en het gebouw. 
Het nieuwe gebouw werd opgevat als een paviljoen midden in het park. Hierdoor vloeit de binnenwereld van het zwembad over in de buitenwereld van het park. 
De horecazaak is volledig gericht op het park en biedt dankzij de grote glaspartijen een prachtige eerste blik in het interieur, terwijl de monumentale trappenpartij met zijn grote zittreden en dankbare rol speelt bij het verbinden van het horecaterras met de openbare ruimte. 

All-in-one complex

Het Vita Scheldebad is een sportief en duurzaam zwem-, doe- en ontspanningscentrum waar het aangenaam vertoeven is. Doelgroepen zijn onder andere clubs, scholen en senioren. Daarnaast wordt ook veel aandacht besteed aan het gezinszwemmen met jonge kinderen: spelende kinderen zijn kinderen in beweging.